23/01/03

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

 

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003

 

 

Προς : το Διευθυντή της εφημερίδας Νέος Αγών

 

  

Δήλωση του Υπουργού Επικρατείας Στέφανου Μανίκα

 

 

 

Κύριε Διευθυντά,

 

Με έκπληξη πληροφορήθηκα, ότι στο φύλλο τις 23/1/2003 δημοσιεύετε σχόλιο σχετικά με  «συνομιλία και συμφωνία μου» με τον κ. Βασίλη Κατσάρα.

 

Η  έκπληξή μου  έγκειται ότι τον κ. Κατσάρα, ουδέποτε  συνάντησα, ουδέ

κατ’ όψη γνωρίζω. Αυτονόητο είναι ότι ανύπαρκτες συναντήσεις δεν μπορούν να παράγουν οποιαδήποτε συμφωνία.

 

 

 

Με τιμή

 

 

 

 

Στέφανος Μανίκας