10/04/03

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2003

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Στέφανος Μανίκας σε ερώτηση δημοσιογράφων: «τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να ξαναποκτήσει δεσμούς με την κοινωνία;» δήλωσε τα ακόλουθα:

« Οι δεσμοί αυτοί δεν αποκτώνται από καθέδρας ομιλίες. Πρέπει όλοι οι Υπουργοί και όλα τα στελέχη να συζητήσουν συστηματικά στις γειτονιές, στα σωματεία στους χώρους που δρα, εργάζεται, αναπτύσσεται  ο έλληνας πολίτης.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκαταστήσει αυτή τη ζωντανή σχέση με την κοινωνία, να μπει σ’ ένα διάλογο, να ακούσει τα πικρά, τα δύσκολα.»